Runestene.dk

Runestene i Danmark og Skåne

Dette er en side om runesten fra jernalderen til middelalderen i det geografiske område, der i dag er Danmark, Slesvig og Skåne. Find vej til dem i Register, eller søg efter alle indskrifter her: runer.ku.dk Runestenene er de eneste samtidige, danske, skriftlige kilder og de fortæller ofte mere, end blot at stenen er rejst af A efter B. Se blot her:

Image

Guder og magi

Runemindesmærker

Uddrag: "Sote ristede disse runer efter sin drot. Thor vie disse runer. Til en ‘ræte’ vorde den, som {ailti} denne sten eller drager den efter en anden."
Glavendrup-sten.

Image

Svig og bedrag

Runemindesmærker

"Asvalde rejste denne sten efter sin broder Alver. Den gode dreng blev skændigt dræbt, og Skoge sveg den sagesløse."
Vestermarie-sten 5.

Image

Dramatik

Runemindesmærker

"Sakse satte denne sten efter Esbern sin fælle, Tokes søn. Han flygtede ikke ved Uppsala, men sloges sålænge han havde våben."
Sjörup-sten.

Image

Død og ulykke

Runemindesmærker

"Sasser lod rejse stenen efter sin fader Halvard; han druknede ude med hele skibsmandskabet. Krist hjælpe hans sjæl evigt uden ende. Denne sten skal stå efter."
Ny Larsker-sten 1.

Image

Kærlighed

Runemindesmærker

Uddrag: "Ragnhild satte denne sten og gjorde denne høj og denne skibssætning efter Gunulf sin mand. Få bliver nu født bedre end han"
Tryggevælde-sten.

Image

Stor sorg

Runemindesmærker

"Thore, Enrådes broder, rejste denne sten efter sin moder, og moderens død er værst for sønnen."
Rimsø-sten.

Find flere indskrifter på alle emner fra det område, som udgjorde Danmark i middelalderen i den nye udgave af Runer.ku.dk

Se her

Læs om runealfabetet hos Nationalmuseets runolog. Lær om runealfabetet "futharken" og se hvordan man læser en runesten

Se her

I forbindelse med udgivelsen af værket Danmarks Runesten ved Lisbeth Imer, blev de fleste runesten fotograferet af Roberto Fortuna. Nyd dem her.

Se her
Image

Endnu en side om runer?

Der findes runer på mange foremål, jeg har valgt i mit register, kun at samle på runesten fra jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Det er mindesmærker, der kan findes på museer, ved kirker, eller, som Hærulf stenen her, på en mark. Det kan være svært at få et overblik over hvor stenene står, og hvordan man finder derhen, det er formålet med denne side. Jeg er hverken runolog eller sprogforsker, men bare vild med runer og historie.