Menu:

Vælg en landsdel

Fra undermenuen i venstre side kan du vælge runesten fra landsdelene.

Forklaring

Runestenenes nummerering og navn var tidligere bestemt af Danmarks Runeregister (DR) fra 1941-42. Nationalmuseet har begået en ny nummerering, der er styret af stenenes geografiske placering, det er en klar forbedring og jeg har valgt at bruge denne, som min primære nummerering i registret, men jeg har medtaget den gamle.

De geografiske koordinater er i formatet Grader, Decimalminutter (DDD MM.MMM), det burde være lige til at taste ind i bil navigatoren.

Bagved ligger et link til Google Maps, der viser den pågældende runestens nuværende placering, såfremt den er kendt. Her kan koordinaterne i øvrigt aflæses som Decimaltal.

Nationalmuseet har givet tilladelse til, at jeg laver et direkte opslag i deres fortrinlige database over danske runeindskrifter via linket Natmus detaljer. Her kan man både læse runerne oversat til dansk og til engelsk.

Det sidste link går til Slots- og Kulturstyrelsens database - Fund og Fortidsminder Her kan man finde yderligere oplysninger, samt se luftfoto og diverse historiske kort.
Desværre er det ikke samtlige danske runesten, der findes i databasen.


På de runesten, der takket være Frederik d. 3. nu befinder sig i Sverige, er det sidste link erstattet af to links til svenske databaser.
Det ene går til Riksantikvarieämbetets runestensdatabase , det andet er Marcus Smiths hjemmeside runinskrifter.net, der bl.a. baserer sig på Samnordisk runtextdatabas. I begge tilfælde kan der findes detaljer om stenene på svensk område. Stenene kan også fremsøges i Nationalmuseets database, som alle andre sten på disse sider.