Menu:

Endnu en side om runer?

Ja, der er rigtig mange sider på nettet om runer, men der mangler fortsat en samlet, opdateret, let tilgængelig vejvisning til de danske runestene. Det er formålet med denne side. Jeg er hverken historiker, sprogforsker eller runolog.

Kun danske runestene?

Den danske tunge blev talt over hele norden i perioden, hvor man rejste mere end 3000 runesten. Det er mange. Rigtig mange.
Jeg stiller mig tilfreds med at vise vej til alle sten i de områder, der var under danernes kontrol omkring vikingetiden. Det er Danmark, som vi kender det i dag, med Slesvig, samt store landområder i det nuværende Sverige og Norge, plus det løse. Jeg arbejder netop nu på de skånske runesten.

Alle sten med runer?

En gravsten med runer, en kvader i en kirkemur med kirkebyggerens navn i runer og en døbefont med runer er egentlig ikke runesten. Jeg har forsøgt at undgå sådanne i min vejvisning, men konceptet er skredet lidt undervejs, det er svært at holde sig fra runer på andre foremål.
Flere sten med ganske få runer befinder sig i magasiner og er ikke tilgængelige, de er ikke medtaget. Pånær et par, hvor der trods alt er så meget tekst, at de burde komme frem i lyset.

Hvad mon Hærulf synes?

Mon Hærulf ville blive begejstret over at se sin sten genrejst her på internettet? Det vil jeg tro, runemindesmærkerne blev netop placeret på steder, hvor flest mennesker kunne se dem under deres færden i landskabet, og nu bliver der skabt trafik til Hærulf og hans stenede venner på internettet.

Stenene er, sammen med runer på andre foremål, de eneste danske skriftlige overleveringer fra samtiden. Altid vil stande, mens stenen lever, dette mindeskrift. Tillitse-sten