Menu:

Er det dansk?

Nej runeindskrifterne er ikke på dansk, som vi kender det idag. Rafnunga-Tofi ok Fundinn ok Gnypli þæiR þriR gæ[r]ðu ÞorviaR haug. Forenklet kan man sige, at efter transkribering (oversættelse) af runer til latinske bogstaver, kommer runesproget idag tættest på islandsk.

Hvorfor FUÞARK?

Hvorfor begynder runealfabetet med FUÞ og ikke ABC?
Det vides ikke, men tilfældigt er det vel næppe. FUÞ står alene i mange indskrifter, nogle runologer har set det som en hellig besværgelse, eller som en forkortelse af runealfabetet. FUÞ har imidlertid i flere indskrifter, på andre foremål end sten, en klar seksuel betydning. Fuð var også ordet for det kvindelige kønsorgan, i betydningen fisse (fitta på svensk), og bruges stadig i dag i visse dialekter i Norge om samme. Da alt liv begynder fra skødet, har det måske været nærliggende at lade runealfabetet gøre det samme?

Links om runer:

Om runer

Man ved stadig meget lidt om oprindelsen af runerne. De tidligste fund er fra ca 200 AD og de fleste fund af tidlige runer er fra Sydskandinavien (Danmark). Enkelte bogstaver er tydeligvis inspireret af det latinske alfabet. Derudover synes bogstaverne at være designet, så de er lettest at skære eller ridse. Rune alfabetet begynder med bogstaverne: futhark, som alfabetet derfor kaldes.

Den ældre Futhark

24 tegn, blev benyttet fra 200 til omkring år 700 AD. Det er runerne der er brugt på Gallehus Guldhornene fra omkring 400 AD. Kun ca 10% af runemindesmærkerne i Norden er skrevet med den ældre futhark. Indskrifterne ligger meget tæt på ur-germansk, altså fra før opsplitningen i de forskellige germanske sprog grene.

Det ældre runealfabet

Den yngre Futhark

Det reducerede runealfabet på 16 tegn, afløste omkring år 700 den ældre Futhark. Langt størsteparten af vores runestene er beskrevet med de yngre runer, således Glavendrup og Jellinge stenene.

Det yngre runealfabet

Reducering af antallet af tegn kan synes uforståeligt. Flere runer skulle nu modsvare flere bogstaver og lyde, og for os i dag, blev det vanskeligere at tyde. Der skete imidlertid sprog, lydmæssige og politiske ændringer i Skandinavien i perioden 6-700 tallet. Det er derfor muligt, at en besked skrevet med det reducerede alfabet, ville have en større chance for at blive læst og forstået af flere, end hvis man havde benyttet den ældre futhark med 24-tegn.